Yleistä

010 – Kopio


Voutilaisten-Smolanderien sukuseura r.y.:n
perustava kokous pidettiin 27.3.1948 Helsingissä, jolloin syntyi Voutilaisten Sukuseura r.y. Nimi muutettiin vuonna 1971 Voutilaisten-Smolanderien Sukuseura r.y.:ksi.

Seuran tarkoituksena on
– tutustuttaa suvun jäsenet toisiinsa
– ylläpitää yhteyttä Voutilaisten ja Smolanderien suvun eri sukuhaarojen välillä
– lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta
– vaalia suvun perinteitä
– kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
– tutkimalla sukua ja sen historiaa, hankkimalla ja tallentamalla tietoja, kirjallisia kuvauksia, valokuvia ja muuta kuvallista materiaalia suvusta ja sen jäsenten vaiheista laatimalla sukujulkaisuja, välittämällä sukua koskevaa aineistoa jäsenilleen ja seuran hallituksen päätösten mukaan muillekin sekä kerätä ja tallettaa mahdollisuuksien mukaan sukua koskevaa muistoesineistöä.

001
Esi-isämme Per Jönsson
oli Ruotsin Smoolannista kotoisin oleva nihti (sotamies). Hän palveli Olavinlinnassa, kunnes Kustaa Vaasa määräsi hänet kyvykkäänä miehenä Maaningan Tavinsalmen kuninkaankartanoon kruunvoudiksi vuonna 1556. Aviouduttuaan suomalaisen naisen kanssa alkoi syntyä Voutilainen-Smolander suku. Voutilainen-nimellä siksi, että osa jälkeläisistä alkoi käyttää Fougdilain, Foudilain ym. nimiä Per Jönssonin ammatin mukaan (vouti-sana kirjoitettiin siihen aikaan ruotsiksi fougde), Smolander-nimellä siksi, että hänen syntymäseutunsa oli Smoolanti. Smålandh, Småländer ym. vaiheiden kautta siitä muotoutui Smolander.

Vastaa