Vuosikokous lauantaina 23.4.2016 klo 13:00

Varkauden kaupunginkirjasto, Osmajoentie 1, 78200 Varkaus

Klo 13:00 Ilmoittautuminen ja kahvit

Sääntömääräiset vuosikokousasiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen koko ja valitaan jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 
Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 15.4.2016 mennessä:
info@ws-sukuseura.fi
puh. Eija Mäki puh. 0400 561 401 (iltaisin)

Sukuseuran esimies: Eija Mäki, Lokkitie 1 C 4, 73600 Kaavi

TERVETULOA KOKOUKSEEN !

Tilaisuuden aikana sinulla on mahdollisuus ostaa sukuseuran myyntituotteita.