Vuosikokous lauantaina 22.4.2017

 Vuosikokous

lauantaina 22.4.2017

RIISA – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
Karjalankatu 1, 70110 Kuopio

Klo 12:15     Ilmoittautuminen ja opastettu RIISAn näyttelyyn tutustuminen (45 min)

                      Kahvi ja vuosikokous

Sääntömääräiset vuosikokousasiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen koko ja valitaan jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
 10. Päätetään seuraavasta Sukukokouksesta
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 19.4.2017 mennessä:
s-postilla: info@ws-sukuseura.fi
puhelimitse: Marita Parviainen  puh. 044 5928 697 (klo 17 jälkeen)

Sukuseuran esimies: Eija Mäki, Lokkitie 1 C 4, 73600 Kaavi

TERVETULOA KOKOUKSEEN !

Tilaisuuden aikana sinulla on mahdollisuus ostaa sukuseuran myyntituotteita.