Vuosikokous ja opastettu museokäynti lauantaina 21.4.2018

Vuosikokous 

lauantaina 21.4.2018 klo 13:00 alkaen

Ravintola Isä Camillo

Kauppakatu 25-27, 70100 Kuopio

Sääntömääräiset vuosikokousasiat

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen koko ja valitaan jäsenet
  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouksen jälkeen ruokailu Isä Camillossa (omakustanteinen).

Ruokailun jälkeen ”Siirtokarjalaiset ja heidän jälkeläisensä Savossa” – näyttely (opastettu kierros) Kuopion Museo, Kauppakatu 23. Sukuseura kustantaa pääsyliput.

”Näyttelyssä kerrotaan siirtokarjalaisten ja heidän jälkeläistensä kokemuksia evakkoajasta ja elämästä Savossa sen jälkeen kuvien, esineiden ja tarinoiden kautta. Kuinka karjalaiset juuret näkyvät 2000-luvun arjessa?”

Ilmoittautuminen 12.4.2018 mennessä:
Sposti: info@ws-sukuseura.fi
Puhelin / tekstiviesti: 044 5928 697 / Marita (klo 17 jälkeen)

Kerro yhteystietosi ja osallistutko myös museonäyttelyyn.

Sukuseuran esimies: Eija Mäki, Lokkitie 1 C 4, 73600 Kaavi

TERVETULOA KOKOUKSEEN!

Mikäli haluat ostaa sukutuotteita, kerrotko siitä ilmoittautumisen yhteydessä!