Voutilaisten-Smolanderien sukuseuran vuosikokous 2024

Vuosikokous järjestetään

Hämeenlinnassa lauantaina 27.4.2024 klo 13:00
Panssarimuseon Kiltahuone, Hattulantie 334, 13720 Parola

Kokouksen jälkeen munkkikahvit ja opastettu Museokierros (Sukuseura tarjoaa)

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaa sukuseuran puheenjohtaja
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
  suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen koko ja valitaan jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 10. Muut asiat
 • hallitukselle maksettavat palkkiot ja kilometrikorvaus
 • keskustelua seuraavasta sukujuhlasta
 • jäseniltä tulleet esitykset

Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 17.4.2024 mennessä;
Sposti: info@ws-sukuseura.fi
Puh. 044 5928 697 / Marita (myös txt-viesti tai voit jättää viestin vastaajaan)

TERVETULOA MUKAAN!


27.4.2024 Parolan Panssarimuseo

Panssarimuseon kokoelmat ovat ainutlaatuisia ja museo houkuttelee vierailijoita ympäri maailmaa.
Lisätietoa Museon kotisivuilta osoitteesta www.panssarimuseo.fi